yeushin1224

yeushin1224

 

天涯行跡要搬家了!

天涯行跡要搬家了!歡迎舊雨新知繼續捧場... 請移至以下臉書位址:...

山的風景

    攝影的構圖隨著底片片幅的長寬比例不同而有不同的感覺,...

Formosa---國境之東

         ...

日櫻之旅

         接觸日本的風景寫真多年,日本的櫻花一直是我心中的夢想之一。...

2012雪迎新春

               ...

星夜呢喃

       ...

武陵秋醉

       ...

境隨心轉---忘憂

     ...

盡在不言中

    獻給---只看照片,很少看文章的人。(   其實是自己偷懶 ^.^   )...

火龍之舞

            ...

回到上一頁